Strona główna


REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiegodla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013**********
Laureatami pierwszych miejsc zostały gimnazjalistki:
 

1. Kalina Szymańska, Gimnazjum 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w Warszawa-Wesoła) - otrzymała tablet, opiekun pani Małgorzata Szyszko

2. Karolina Król, 58 Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława IV (w Warszawie) - otrzymała aparat fotograficzny, opiekun pani Maria Cyranowicz

3. Blanka Zwolińska, Publiczne Gimnazjum im, Orła Białego w Jabłonnej - otrzymała scaner, opiekun pani Justyna Kalinowska

Wyróżnienia przyznane na wnioski ekspertów:

Wyróżnienie za najlepszą pracę pisemną otrzymała Joanna Zabielska, Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie, opiekun pani Joanna Maraszek

Wyróżnienie za album zdjęć otrzymała Aleksandra Pieńkosz, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego, opiekun pani Elżbieta Sztuka

Wyróżnienie za podkast otrzymała Emilia Kwiatkowska, Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornie, opiekun pani Agnieszka Halicka
********** 

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami)
Załącznik 1 - terminarz konkursu


17 września 2012 roku
Ogłoszenie Konkursu
12 listopada 2012 roku
Nadsyłanie podpisanych kart zgłoszeń do Konkursu
12 listopada – 17 grudnia 2012 roku
I etap Konkursu
do 20 grudnia 2012 roku włącznie
Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu
8 stycznia 2013 roku
II etap Konkursu
do 15 stycznia 2013 roku włącznie
Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do III etapu
11 lutego – 15 kwietnia 2013 roku
III etap Konkursu
do 10 maja 2013 roku włącznie
Ogłoszenie listy laureatów i finalistów Konkursu
do 1 czerwca 2013 roku włącznie
Uroczyste zakończenie Konkursu


Załącznik 2 - Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

Załącznik 3 - lektury do konkursu

Literatura dla uczniów:

1. Korczak Janusz, Bankructwo małego Dżeka, wydanie dowolne, np. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2012.
2. Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, wydanie dowolne, np. Wrocław; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
3. Korczak Janusz, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, wydanie dowolne, np. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007 lub Warszawa: Wydawnictwo Ezop, 2012 lub wersja cyfrowa dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl - wyszukiwanie pozycji według słowa „Korczak” lub bezpośredni dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/Content/13364/RP+3061+Prawid%C5%82a+%C5%BCycia.pdf
4. Stachowicz Katarzyna, Korczak, Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2012.


Informacje na temat życia i twórczości Janusza Korczaka:

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
3. http://2012korczak.pl/w zakładce „Janusz Korczak” →Biografia Janusz Korczak – zarys portretu; Korczak – lekarz; Korczak – wychowawca; Korczak – literat
4. http://www.pskorczak.org.pl/ w zakładce „Janusz Korczak”5. Konwencja o Prawach Dziecka dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526
Literatura uzupełniająca:
1. Puszkin Barbara, Warszawa jest moja… Śladami Janusza Korczaka po Warszawie, Warszawa: 2009. Publikacja przygotowana z okazji 130. rocznicy urodzin Janusza Korczaka i Ogólnopolskiego Zlotu Dzieci i Młodzieży z placówek imienia Starego Doktora, dostępna w Internecie na stronie http://www.korczakinfo.waw.pl/ (plik Warszawa jest moja.pdf) lub bezpośrednio: http://www.korczakinfo.waw.pl/public/docgalleries/dokorczaka_1332763922/Warszawa jest moja.pdf
2. Sadowski Maciej, Janusz Korczak. Fotobiografia, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2012

Literatura dla nauczycieli:
1. Dauzenroth Erich, tł. Teresa Semczuk, Janusz Korczak. Życie Dla Dzieci, Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2012.
2. Korczak Janusz, Jak kochać dziecko, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2002.
3. Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011.
4. Stachowicz Katarzyna, Korczak, Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2012 r.

Gadaninki

Bójki
Dorośli i my dzieci
Megierka
Miłość

Komisja Konkursu

1. W skład Komisji Konkursu „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” wchodzą:
Pani Małgorzata Rostkowska – Przewodnicząca Komisji;
- Pani Ewa Kędracka-Feldman – wiceprzewodnicząca Komisji;
- Pani Dorota Janczak – Członek Komisji;
- Pan Witold Kranas – Członek Komisji;
- Pani Halina Dankowska – Członek Komisji;
- Pani Dorota Matlakiewicz-Papis – Członek Komisji;
- Pan Paweł Dopadko – Członek Komisji.
2. Komisja Konkursu ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
3. Terminarz prac Komisji Konkursu:
- do 12 września 2012 r. – zebranie Komisji Konkursu, przyjęcie regulaminu wraz z terminarzem,
- 15 października 2012 r. – zebranie Komisji Konkursu, zatwierdzenie treści kursu oraz zadań I etapu Konkursu,
- do 19 grudnia 2012 r. – zebranie Komisji Konkursu, zatwierdzenie wyników I etapu Konkursu oraz zadań II etapu Konkursu,
- do 14 stycznia 2013 r. – zebranie Komisji Konkursu, zatwierdzenie wyników II etapu Konkursu,
- do 6 maja 2013 r. – zebranie Komisji Konkursu, zatwierdzenie wyników III etapu Konkursu.
4. Kontakt z Komisją Konkursu: korczakgim@oeiizk.waw.pl
Dyżur przewodniczącej Komisji Konkursu: środa, godz. 14.00-15.00, tel. 626 83 90.